MEĐUETNIČKE TENZIJE NA ZAPADNOM BALKANU I DALJI TOK EVROPSKIH INTEGRACIJA REGIONA

Authors

  • Dragan B. Đukanović
  • Milovan Jovanović

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ђукановић, Драган (2007)а: Институционални модели и демократизација постјугосповенских држава, Институт за међународну политику и привреду, Београд

Ђукановић, Драган (2007)б: „Положај Срба у постјугословенским државама”, Нова српска политичка мисао, ИИЦ „Нова српска политичка мисао”, vol. XV, broj 3-4, Београд

Ђукановић, Драган и Гајић, Дејан (2010): „Европска унија и проширење на Западни Балкан”, у. Драган Ђукановић и Сандро Кнезовић (урс), Србија и регионална сарадња, ИМПП, Београд

Ђукановић, Драган, Јазић, Александар (2012): „Неусаглашеност Устава Босне и Херцеговине да Конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода”, у: Душко Димитријевић и Брано Миљуш (ур.), Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније II, Институт за међународну политику и привреду, Институт за упоредно право, Ханнс Сеидел фондација, Београд

Erdutski porazum – tekst temeljnog sporazumuma o Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu, Erdut, 12. novembar 1995, Internet, http://www.snv.hr/pdf/erdutski_sporazum.pdf, 15/04/2013.

Јарамаз, Игор, Динић, Милан, Вулевић, Милош, Премовић, Миљан, Антић Чедомир (урс.) (2011), Извештај о политичким правима српског народа у региону : извештај за 2011. годину (Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Црна Гора, Република Македонија, Република Албанија, Република Словенија, Република Мађарска, Румунија), Напредни клуб, Београд

Миљуш, Брано, Ђукановић, Драган (2012): Добросуседски односи у светлу српскобосанскохерцеговачког питања, Институт за међународну политику и привреду, Београд

Пухало, Срђан (2003): „Етничка дистанца грађана Републике Српске и Федерације БиХ према народнима бивше СФРЈ”, Психологија, Vol. 36(2), Београд

Downloads

Published

2016-12-31

How to Cite

B. Đukanović , D. ., & Jovanović, M. . (2016). MEĐUETNIČKE TENZIJE NA ZAPADNOM BALKANU I DALJI TOK EVROPSKIH INTEGRACIJA REGIONA . KULTURA POLISA, 13(1), 325–339. Retrieved from https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/979

Metrics

Most read articles by the same author(s)