CRISIS IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – BETWEEN CIVIL REBELLION AND THE REVISION OF THE POLITICAL SYSTEM

Authors

  • Dragan B. Đukanović Институт за међународну политику и привреду, Београд
  • Milovan Jovanović Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад

Keywords:

Bosnia and Herzegovina, the Federation of Bosnia and Herzegovina, political system, changes to the constitution, civil protests, political crisis, economic crisis, European Union, United States

Abstract

The multidimensional crisis in the Federation of Bosnia and Herzegovina, entity of Bosnia-Herzegovina with the Bosniak-Croat majority, radicalized earlier this year due to civil protests, and was caused by the political relations between the leading Bosniak and Croat political parties, as well as a bad economic situation. The authors point to the genesis of these crises in the Federation of Bosnia and Herzegovina, the failure of an international community to influence the consolidation of local conditions, as well as the course of the civil uprising in February and March of 2014.

So, the authors conclude that political and economic crisis of this entity will not improve even after upcoming parliamentary elections in Bosnia and Herzegovina, which are scheduled to begin of October.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A., „Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvatio inicijativu za promjenu Ustava“, 24 info, Sarajevo, 24. jun 2013, Internet, http://www.24sata.info/politika/154018-predstavnicki-dom-parlamenta-fbihprihvatio-inicijativu-za-promjenu-ustava.html, 06/04/2014.

„Case of Sejdić and Finci vs. Bosnia and Herzegovina (Applications nos. 27996/06 and 34836/06) - Judgment“, European Court on Human Rights, December 22, 2009.

Dejtonski sporazum, IP „Naša Borba“, Beograd, Fininvest, Novi Sad, 1996.

Dodik: Neminovan raspad Federacije BiH“, RTV B92, Beograd, 3. jul 2013, Internet, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=03&nav_category=167&nav_id=729046, 12/03/2014.

„Dodik traži da Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac dobiju autonomiju u FBiH“, Dnevni avaz, Sarajevo, 12. novembar 2012, Internet, http://www.avaz.ba/vijesti/teme/dodik-trazi-da-drvar-glamoc-bosansko-grahovoi-bosanski-petrovac-dobiju-autonomiju-u-fbih, 01/04/2014.

Du. A., „Šljakić: Realna mogućnost za izmjenu Ustava FBIH tek nakon izbora“, Dnevni avaz, Sarajevo, 23. april 2014, Internet, http://www.avaz.ba/vijesti/izminute-u-minutu/skaljic-realna-mogucnost-za-izmjenu-ustava-fbih-tek-nakonizbora, 24/04/2014.

Đukanović, Dragan, „Bosna i Hercegovina - izmene entitetskih ustava”, Međunarodna politika, godina LIII, br. 1106, april-jun, str. 16-18.

Đukanović, Dragan, „Izmene ustavnog ustrojstva Bosne i Hercegovine – inicijative i mogućnosti“, Međunarodni problemi , godina LVI , broj 2–3, Beograd, 2004, str. 313–314.

Đukanović, Dragan, „Hrvatsko pitanje u (post)dejtonskoj Bosni i Hercegovini”, Nova srpska politička misao – analize, god. III, broj 5-6, Beograd, 2007, str. 77-83.

Đurović-Rukavina, Mimi, „Dom naroda Parlamenta Federacije BiH: Usvojen budžet za 2014.“, Oslobođenje, Sarajevo, 6. decembar 2013, Internet, http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/dom-naroda-odobrio-budzet-fbih-zaiducu-godinu-stekli-se-uslovi-za-narednu-transu-od-mmfa, 12/04/2014.

„Zakon o jedinstvenom matičnom broju Bosne i Hercegovine“, (Službeni glasnik BiH, br. 31/01, Sarajevo, 2001, Internet, http://www.mup.vladars.net/zakoni/bh_lat/ZAKON%20O%20JEDINSTVENOM%20MATICNOM%20BROJU%20%28Sluzbeni%20glasnik%20BiH,%20broj:%2032.01%29.pdf, 12/04/2014).

„HDZ-ovi oprezno o autonomiji Drvara, Glamoča, Grahova...“, Oslobođenje, Sarajevo, 14. novembar 2012, Internet, http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/hdzovi-oprezno-o-autonomiji-drvaraglamoca-grahova, 15/07/2013.

„Izbori neće donijeti velike promjene, SDA i SDP ostaju najjači!“, Vijesti.ba, Sarajevo, 20. april 2014, Internet: http://www.vijesti.ba/vijesti/bih/210198-Izborinece-donijeti-velike-promjene-SDA-SDP-ostaju-najjaci.html, 24/04/2014.

„Izborni zakon Bosne i Hercegovine“, videti na – http://ti-bih.org/wpcontent/uploads/2011/04/izborni_zakon_bih.pdf.

„Izglasano nepovjerenje Vladi Federacije BiH“, Oslobođenje, Sarajevo, 12. februar 2013, Internet, http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/izglasanonepovjerenje-vladi-fbih, 12/04/2014.

K. F., “Čović: Federacija je klinički mrtva, BiH životari“, Starmo.ba, Sarajevo, 11. jul 2013, Internet, http://www.starmo.ba/foto-vijest/item/18292.html, 12/04/2014.

Karabegović, Dženana, „Plenumi istrajavaju u zahtjevima: Smjene i smanjenje plata“, Radio Slobodna Evropa – Balkanski servis, Prag, 27. februar 2014, Internet, http://www.slobodnaevropa.org/content/protesti-u-vise-gradovabih/25278982.html, 12/04/2014.

Krešić, Zoran, „Autonomija za Petrovac, Grahovo, Glamoč i Drvar“, Večernji list, Mostar, 13. novembar 2012, Internet, http://www.vecernji.ba/autonomija-zapetrovac-grahovo-glamoc-i-drvar-474754, 14/04/2014.

Miljuš, Brano, Đukanović, Dragan, Dobrosusedski odnosi u svetlu srpskobosanskohercegovačkog pitanja, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2011.

Nešković, Radomir, Nedovršena država – politički sistem Bosne i Hercegovine, Fondacija Fridrih Ebert, Banja Luka, 2013.

Nikolić, Maja, „Policija rastjerala demonstrante u Tuzli, Nikšić najavio mjere”, Radio Slobodna Evropa – Balkanski servis, Prag, 6. februar 2014, Internet, http://www.slobodnaevropa.org/content/tuzla-vlasti-gluhe-na-zahtjeve-prosvjedise-nastavljaju/25254979.html, 12/04/2014.

Obradović, Milad, Karabegović, Dženana i Sandić-Hadžihasanović, Gordana, „Šta nakon neuspjeha pregovora Filea i bh. političara“, Radio Slobodna Evropa – Balkanski servis, Prag, 18. februar 2014, Internet, http://www.slobodnaevropa.org/content/bih-maraton-politi%C4%8Dkih-liderasa-fileom-ponovo-bez-rezultata/25267446.html, 12/04/2014.

„Predsjedništvo BiH ne biraju kantoni nego entiteti“, Radio Sarajevo, Sarajevo, 23. mart 2013, Internet, http://radiosarajevo.ba/novost/106996/predsjednistvobih-ne-biraju-kantoni-vec-entiteti, 03/03/2014.

„Preporuke za promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine“, Ekspertska grupa za reformu Ustava Federacije BiH, Sarajevo, 29. maj 2013. Videti celoviti tekst preporuka na – http://www.noveinicijative.org/wpcontent/uploads/NACRT_PREPORUKA_ZA_PROMJENU_USTAVA_FEDERACIJE_BOSNE_I_HERCEGOVINE_319024693.pdf, 12/04/2013.

„Presude vrhu Herceg-Bosne“, RTV Vojvodine, Novi Sad, 29. maj 2013, Internet: http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/presude-vrhu-herceg-bosne-potvrdjenzlocinacki-poduhvat_396088.html, 12/04/2014.

„Prijedlog za novu EU strategiju prema BiH“, Radio Slobodna Evropa, Prag, 12. mart 2014, Internet, http://www.slobodnaevropa.org/content/prijedlog-za-novueu-strategiju-prema-bih/25294183.html, 12/04/2014.

„Pusić: Hrvatska inicijativa stvara novu strategiju EU prema BiH“, Večernji list, Zagreb, 17. mart 2014, Internet, http://www.vecernji.hr/hrvatska/pusic-hrvatskainicijativa-stvara-novu-strategiju-eu-prema-bih-927399, 12/04/2014.

RSE, „Ashton poručila političarima u BiH: bavite se problemima građana“, Radio Slobodna Evropa – Balkanski servis, Prag, 12. mart 2014, Internet, http://www.slobodnaevropa.org/content/ashton-u-sarajevu-novi-pristup-euprema-bih/25294390.html, 12/04/2014.

Sadiković, Mirna, „Da li će BiH dobiti kanal na hrvatskom jeziku?“, Radio Slobodna Evropa, Prag, 30. oktobar 2010, Internet, http://www.slobodnaevropa.org/content/da-il-ce-bih-dobiti-kanal-na-hrvatskom-/25152836.html, 14/04/2014.

Sažetak izbornog programa HDZ BiH za razdoblje 2010-2014, Internet, http://www.hdzbih.org/component/docman/cat_view/5-hdzbih.html?orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC&start=10, 04/03/2014.

„Smijenjen Radončić”, Oslobođenje, Sarajevo, 13. mart 2014, Internet, http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/smijenjen-radoncic, 12/04/2014.

Turković, B.,“U BiH ima 48,4 posto Bošnjaka, 32,7% Srba i 14,6% Hrvata“, Dnevni avaz, Sarajevo, 10. januar 2014, Internet: http://www.avaz.ba/vijesti/teme/u-bih-ima-484-posto-bosnjaka-327-posto-srba-i-14-6-posto-hrvata, 15/04/2014.

„Ustav Bosne i Hercegovine“, 1995.

„Ustav Federacije BiH“, Sarajevo, 30. mart 1994.

Hasić, Nihada, Rener-Smajović, Maja, „Uhapšen Živko Budimir“, Nezavisne novine, Banja Luka, 26. april 2013, Internet, http://www.nezavisne.com/novosti/hronika/Uhapsen-Zivko-Budimir-189916.html, 02/04/2014.

“Washington Agreement“, Washington, March 18, 1994, Internet, http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/washagree_03011994.pdf, 21/04/2014.

Downloads

Published

2014-06-30

How to Cite

B. Đukanović , D. ., & Jovanović, M. . (2014). CRISIS IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – BETWEEN CIVIL REBELLION AND THE REVISION OF THE POLITICAL SYSTEM. KULTURA POLISA, 11(24), 59–80. Retrieved from https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/1160

Issue

Section

Monographic study

Metrics

Most read articles by the same author(s)