Uz tekst, obavezno priložiti popunjenu Autorsku izjavu, AutorskaIzjavaZaKulturuPolisa.pdf
 
Obrazac sa stilovima, a ujedno i primer, KulturaPolisa.dot
 
Uputstvo za autore,UputstvoAutorimaKP.pdf
 
Akt o uređivanju naučnih časopisa, akt_o_uredjivanju_casopisa.pdf