Uz tekst, obavezno priložiti popunjenu Autorsku izjavu, AutorskaIzjavaZaKulturuPolisa.pdf

Authorship statement, Authorship-statement-the-Culture-of-Polis.pdf

NOVO!!! Uputstvo za autore, Uputstvo-za-autore.pdf

Author’s guidelines, KP-Author-guidelines-english.pdf

Obrazac sa stilovima, a ujedno i primer, KulturaPolisa.dot

Akt o uređivanju naučnih časopisa, akt_o_uredjivanju_casopisa.pdf