Posebno-2020_2
2020:
COVID 19 – bezbednosni izazovi, rizici i pretnje

Posebno-2020_1
2020:
PEDOFILIJA – uzroci i posledice

Posebno-2019_3
2019:
EVROPSKI IZBORI 2019.

Posebno-2019_2
2019:
SVETI SAVA I OSAM VEKOVA AUTOKEFALNOSTI SPC

Posebno-2019_1
2019:
UNDERSTANDING VIDEO GAME SUBCULTURE

Posebno-2018_4
2018:
UTICAJ MASOVNIH MEDIJA NA DEGRADACIJU SAVREMENOG DRUŠTVA

Posebno-2018_3
2018:
KULTURA I KREATIVNE INDUSTRIJE NOVOG SADA: IZAZOVI ZA BUDUĆNOST

Posebno-2018_2
2018:
RELIGIJSKI I KONFESIONALNI IDENTITETI KAO AKTERI MOGUĆIH SUKOBA NA BALKANU I U EVROPI

Posebno-2018_1
2018:
VOJVODINA KAO POTENCIJALNO GEOPOLITIČKO ŽARIŠTE U REPUBLICI SRBIJI

Posebno-2017_3
2017:
EKONOMSKI PROBLEMI EU

Posebno-2017_2
2017:
KULTURA BEZBEDNOSTI: MIGRATSKE KRIZE, STANJE, PERSPEKTIVE, RIZICI

Posebno-2017_1
2017:
BEZBEDNOSNA KULTURA I PRAVO

Posebno-2016
2016:
POLJA GEOPOLITIKE – zbornik radova

Posebno-2015_3
2015:
GEOPOLITIČKI POLOŽAJ SRBIJE I BALKANA IZMEĐU EVROATLANTIZMA I EVROAZIJSTVA

Posebno-2015_2
2015:
MANJINE I MEDIJI

Posebno-2015_2
2015:
PRAVO I SAVREMENO DRUŠTVO

Posebno-2014
2014:
IZAZOVI PROCESA PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

Posebno-2012_2
2012:
KULTURA LJUDSKIH PRAVA U 21. VEKU

Posebno-2012_1
2012:
KULTURA BEZBEDNOSTI U 21. VEKU

Posebno-2010
2010:
OGNJIŠTA PRAVOSLAVNE DUHOVNOSTI

Posebno-2009
2009:
OBIČAN DAN, ISTRAŽIVANJE DNEVNE EKONOMIJE VREMENA

–>