Posebno-2020_2

2020:
COVID 19 – bezbednosni izazovi, rizici i pretnje

Posebno-2020_1

2020:
PEDOFILIJA – uzroci i posledice

Posebno-2019_3

2019:
EVROPSKI IZBORI 2019.

Posebno-2019_2

2019:
SVETI SAVA I OSAM VEKOVA AUTOKEFALNOSTI SPC

Posebno-2019_1

2019:
UNDERSTANDING VIDEO GAME SUBCULTURE

Posebno-2018_4

2018:
UTICAJ MASOVNIH MEDIJA NA DEGRADACIJU SAVREMENOG DRUŠTVA

Posebno-2018_3

2018:
KULTURA I KREATIVNE INDUSTRIJE NOVOG SADA: IZAZOVI ZA BUDUĆNOST

Posebno-2018_2

2018:
RELIGIJSKI I KONFESIONALNI IDENTITETI KAO AKTERI MOGUĆIH SUKOBA NA BALKANU I U EVROPI

Posebno-2018_1

2018:
VOJVODINA KAO POTENCIJALNO GEOPOLITIČKO ŽARIŠTE U REPUBLICI SRBIJI

Posebno-2017_3

2017:
EKONOMSKI PROBLEMI EU

Posebno-2017_2

2017:
KULTURA BEZBEDNOSTI: MIGRATSKE KRIZE, STANJE, PERSPEKTIVE, RIZICI

Posebno-2017_1

2017:
BEZBEDNOSNA KULTURA I PRAVO

Posebno-2016

2016:
POLJA GEOPOLITIKE – zbornik radova

Posebno-2015_3

2015:
GEOPOLITIČKI POLOŽAJ SRBIJE I BALKANA IZMEĐU EVROATLANTIZMA I EVROAZIJSTVA

Posebno-2015_2

2015:
MANJINE I MEDIJI

Posebno-2015_2

2015:
PRAVO I SAVREMENO DRUŠTVO

Posebno-2014

2014:
IZAZOVI PROCESA PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

Posebno-2012_2

2012:
KULTURA LJUDSKIH PRAVA U 21. VEKU

Posebno-2012_1

2012:
KULTURA BEZBEDNOSTI U 21. VEKU

Posebno-2010

2010:
OGNJIŠTA PRAVOSLAVNE DUHOVNOSTI

Posebno-2009

2009:
OBIČAN DAN, ISTRAŽIVANJE DNEVNE EKONOMIJE VREMENA

–>