KULTURA POLISA, god. XVIII (2021), posebno izdanje 2

https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2p.PR KULTURA POLISA (Culture of Polis) – časopis za negovanje demokratske političke kulture (Journal for Nurturing of Democratic Political Culture) Izdavači (Publishers): Kultura – Polis … Continue reading KULTURA POLISA, god. XVIII (2021), posebno izdanje 2