PDF

EVROPSKI IZBORI 2019.

priredio:
Miša Đurković
 
SADRŽAJ:


Miša Đurković, Evropske partije na evropskim izborima … 7-18


Irina R. Milutinović, Politički marketing i borba sa populizmom … 19-35


Goran Nikolić, Ekonomski aspekt izbora za evropski parlament 2019 … 37-54


Željko Malešević, Izbori za Evropski parlament u Austriji i Nemačkoj … 55-64


Slobodan Zečević, Francuski izbori za Evropski parlament … 65-76


Slobodan G. Marković, Ujedinjeno Kraljevstvo i izbori za Evropski parlament u senci Bregzita … 77-86


Slobodan Janković, Špageti evropski izbori … 87-99


Milan Igrutinović, Izbori za Evropski parlament u zemljama Beneluksa … 101-116


Rajko Petrović, Izbori za evropski parlament 2019. u Španiji i Portugalu … 117-133


Aleksandar Saša Gajić, Evropski parlamentarni izbori 2019 u Mađarskoj i Poljskoj … 135-152


Stevan Gajić, Analiza izbora za Evropski parlament u Bugarskoj i Rumuniji … 153-166


Jovica Pavlović, Izbori za Evropski parlament u Švedskoj, Danskoj i Finskoj 2019. godine: pozicioniranje partija u odnosu na do-maće i evropske teme … 167-180


Strahinja Obrenović, Izbori za evropski parlament u Češkoj i Slovačkoj … 181-196


Vladislav B. Sotirović, Izbori za Evropski parlament 2019. g. – Estonija, Letonija i Litvanija … 197-204


Sonja B. Dragović Sekulić, Izbori za evropski parlament 2019. u Grčkoj i na Kipru … 205-218


Dušan Ilić, Izbori za evropski parlament 2019. Hrvatska i Slovenija … 219-234


Slađana Zdravković, Turska i evropski izbori … 235-244


Laurent Tournois / Gordana Đerić, Makronizam – nova političko-simbolička konstrukcija između raspada, napetosti i nepriznatog idealizma … 245-258


 
 
THE CONTENT:


Miša Đurković, European parties on European elections … 7-18


Irina R. Milutinović, Political marketing and struggle against populism … 19-35


Goran Nikolić, Economic aspect of the 2019 election for the European Parliament … 37-54


Željko Malešević, European Parliament elections in Austria and Germany … 55-64


Slobodan Zečević, French elections to the European Parliament … 65-76


Slobodan G. Marković, The United Kingdom and the election to the European Parliament in the shadow of Bregzit … 77-86


Slobodan Janković, Spagetti European elections … 87-99


Milan Igrutinović, European Parliament Elections in Benelux Countries … 101-116


Rajko Petrović, Elections for the European Parliament 2019 in Spain and Portugal … 117-133


Aleksandar Saša Gajić, European Parliamentary elections 2019 in Hungary and Poland … 135-152


Stevan Gajić, Analysis of elections to the European Parliament in Bulgaria and Romania … 153-166


Jovica Pavlović, Elections to the European Parliament in Sweden, Denmark and Finland in 2019: Party Positioning in Relation to Domestic and European Election Topics … 167-180


Strahinja Obrenović, Elections for the European Parliamentin the Czech Republic and Slovakia … 181-196


Vladislav B. Sotirović, 2019 European Parliament Elections – Estonia, Latvia, Lithuania … 197-204


Sonja B. Dragović Sekulić, Elections for the European Parliament 2019. in Greece and Cyprus … 205-218


Dušan Ilić, Elections for the European Parliament 2019. Croatia and Slovenia … 219-234


Slađana Zdravković, Turkey and European elections … 235-244


Laurent Tournois / Gordana Đerić, Le macronisme, nouvelleconstruction politico-symbolique entre rupture, tensions et idéalisme inassumé … 245-258