PDF

VOJVODINA KAO POTENCIJALNO GEOPOLITIČKO ŽARIŠTE U REPUBLICI SRBIJI

priredili:
Ljubiša Despotović
Goran Ivančević
 
SADRŽAJ:


I VOJVODINA – ISTORIJSKI I GEOPOLITIČKI ASPEKTI


Aleksandar Saša Gajić, Geopolitički položaj Vojvodine: istorijska perspektiva … 9-23


Dušan Proroković, Pretnje regionalnoj bezbednosti i posledice po geopolitički položaj Vojvodine … 25-38


Ljubiša Despotović, Srpska Vojvodina, kao predmet nemačkih, mađarskih i hrvatski geopolitičkih planova i teritorijalnih aspiracija … 39-58


Dragan Petrović, Geopolitički položaj Vojvodine u okviru Srbije; istorijska i demografska analiza, odnosi u okruženju … 59-72


Slobodan Bjelica, Vojvođanska autonomija – krizno žarište socijalističke Jugoslavije … 73-80


Nebojša Petrović, Nacionalni i politički sporovi oko Vojvodine sredinom XX veka … 81-103


Leonas Tolvaišis, Vojvodina kao region od strateškog značaja za spoljnopolitičke interese Ruske Federacije … 105-117


Vanja Vučenović, Vojvodina kroz prizmu Hrvatske geopolitike … 119-132


II VOJVODINA OD MULTIKULTURALIZMA DO NASILJA I EKTREMIZMA


Željko Bjelajac / Nenad Bingulac, Multietničnost i multikulturalnost Vojvodine u funkciji afirmacije ljudskih prava i ljudske bezbednosti … 135-147


Nenad N. Đuretić, Savremena geopolitička gibanja kao izazovvišenacionalnim odnosima u Srbiji i Vojvodini … 149-162


Radoslav Gaćinović, Zločini počinjeni nad Srbima na mađarskom okupacionom području tokom Drugog svetskog rata … 163-170


Milovan R. Subotić, Savremene ekstremističke tendencije u AP Vojvodini … 171-185


Aleksandar Matković, Kriminalitet neonacističkih i neofašističkih potkulturnih grupa u Vojvodini … 187-200


Saša S. Marković / Željko U. Vučković, Kompradorska iskušenja elite i njihov uticaj na identitet Srba u Vojvodini – istorijski osvrt … 201-210


Goran Ivančević, Vojvođansko pitanje: od Srpske Vojvodine do vojvođanskog separatizma … 211-229


 
 
THE CONTENT:


I VOJVODINA – HISTORICAL AND GEOPOLITICAL ASPECTS


Aleksandar Saša Gajić, Vojvodina`s geopolitical position: historical perspective … 9-23


Dušan Proroković, Threats to regional security and implications on the geopolitical position of Vojvodina … 25-38


Ljubiša Despotović, Serbian Vojvodina, as a subject of German, Hungarian and Croatian geopolitical plans and territorial aspirations … 39-58


Dragan Petrović, Geopolitical position of Vojvodina within Serbia: historical and demographic analysis, relations in the region … 59-72


Slobodan Bjelica, The autonomy of Vojvodina – the critical point of the socialist Yugoslavia … 73-80


Nebojša Petrović, National and Political Dispute about Vojvodina in the mid-20th Century … 81-103


Leonas Tolvaišis, Vojvodina as a region of strategic importance for foreign policy interests of the Russian Federation … 105-117


Vanja Vučenović, Vojvodina through the prism of Croatian geopolitcs … 119-132


II VOJVODINA FROM MULTICULTURALISM TO VIOLENCE AND EXTREMISM


Željko Bjelajac / Nenad Bingulac, Multiethnicity and multiculturality of Vojvodina in the afirmation function of human rights and human security … 135-147


Nenad N. Đuretić, Contemporary geopolitical movements as a challenge to multinational relations in Serbia and Vojvodina … 149-162


Radoslav Gaćinović, Crimes committed against Serbs into the occupied territories by Hungarians during World War II … 163-170


Milovan R. Subotić, Contemporary Extremist Tendencies in AP Vojvodina … 171-185


Aleksandar Matković, Crime related to neo-nazi and neo-fascist subcultural groups in Vojvodina … 187-200


Saša S. Marković / Željko U. Vučković, Comprador temptation elite and their impact on identity Serbs in Vojvodina – historical background … 201-210


Goran Ivančević, The Vojvodina issue – between Vojvodina and the separatism in Vojvodina … 211-229