PDF

EKONOMSKI PROBLEMI EU

priredio:
Goran Nikolić
 
SADRŽAJ:


UVOD … 7-8


I OSNOVNI UZROCI ‘SEKULARNE STAGNACIJE’ PRIVREDA EU


Boris Begović, Uspon i pad evropskog privrednog rasta … 11-24


Boško Mijatović, Evro: Novac bez države … 25-36


Miroslav Prokopijević, Šta je ključni ekonomski problem EU? … 37-55


Vladimir M. Ristanović, Anomalije tržišta evrozone … 57-69


II STRUKTURNA ANALIZA I PERSPEKTIVE PRIVREDNOG RASTA EKONOMIJA EU


Miroslav Ž. Zdravković, Opadanje relativnog značaja EU u svetskoj ekonomiji (proizvodnja, investicije i trgovina) … 73-83


Mihail Mihajlovič Lobanov / Jelena (Ranđel) Zvezdanović Lobanova, Rezultati strukturne transformacije industrije zemalja CIE i JIE u periodu 1990-2015. godine … 85-100


Ivan Nikolić, Komparativna analiza uključivanja sive ekonomije u BDP – EU i Srbija … 101-112


Marko G. Malović, Klinička slika krize u Evrozoni: ima li osnova za optimizam? … 113-122


Slobodan Zečević, Nedovršeni ekonomski federalizam kao jedan od uzročnika krize ustavnog poretka Evropske unije … 123-133


Goran Nikolić, Aktuelni ekonomski indikatori i perspektive rasta ekonomija evrozone (EU) … 135-148


 
 
THE CONTENT:


INTRODUCTION … 7


I THE MAIN CAUSES OF ‘SECULAR STAGNATION’ OF THE EU ECONOMY


Boris Begovic, The rise and fall of Europe’s economic growth … 11-24


Bosko Mijatovic, The Euro – A Currency without a State … 25-36


Miroslav Prokopijevic, What is the key economic problem of the EU? … 37-55


Vladimir M. Ristanovic, Anomalies on the market of the euro area … 57-69


II STRUCTURAL ANALYSIS AND PERSPECTIVES OF ECONOMIC GROWTH OF THE EU ECONOMY


Miroslav Z. Zdravkovic, Declining relative importance of EU in world economy (production, investment and trade) … 73-83


Mikhail Mihajlovic Lobanov / Jelena (Randjel) Zvezdanovic Lobanova, The results of structural transformation of industry in CEE and SEE countries in 1990-2015 … 85-100


Ivan Nikolic, Comparative analysis of the inclusion of the NOE in GDP – EU and Serbia … 101-112


Marko G. Malovic, The clinical picture of the Eurozone crisis: whether there are grounds for optimism? … 113-122


Slobodan Zecevic, Economic federalism of the EU … 123-133


Goran Nikolic, Current economic indicators and growth prospects for the euro area (EU) … 135-148