PDF

POLJA GEOPOLITIKE – zbornik radova

priredili:
Ljubiša Despotović
Veselin Konatar
 
SADRŽAJ:


PRIREĐIVAČKE NAPOMENE


I GEOPOLITIKA I GLOBALIZACIJA
Ljubiša Mitrović, Strukturalni karakter savremene globalne krize i neophodnost traganja za novom alternativom u svetu … 1
Dragan D. Lakićević, Neželjeni aspekti globalnih reformi … 9
Ljubiša Despotović, Antinomije liberalizma … 21
Đorđe Stojanović / Milena Pešić, Realizam i konstruktivizam u svetskoj politici: problem nacionalnog identiteta … 29
Sanja Arežina, Kineska „ofanziva šarma“ na Centralnu i Istočnu Evropu … 57
 


II GEOPOLITIKA I EKONOMIJA
Ljubiša Despotović / Živojin Đurić, Geopolitika siromaštva … 85
Goran Nikolić, Raspored globalne ekonomske moći početkom 20-ih godina 21. stoleća … 97
Boris N. Kršev, Od merkantilizma do neoliberalizma – krize kao neminovnost u životu kapitala … 117
Zoran Vitorović, G 20 i nova finansijska arhitektura – uvod u „Svetsku vladu” ? … 131
Dragan Petrović, Ukrajinska kriza 2013-2015 … 141
 


III GEOPOLITIKA I RELIGIJA
Aleksandar Saša Gajić, Građanski rat u Siriji – geopolitički okvir … 161
Miša Đurković, Fetulah Gjulen i džemat Hizmet … 177
Violeta Rašković Talović, Islam kao izvor političke ideologije u Čečeniji … 195
Milovan R. Subotić, Islamistički ekstremizam kao paradigma verski fundiranog nasilja … 215
Mina Zirojević / Željko Bjelajac, Uticaj islamskog verskog fanatizma na ekspanziju ženskog samoubilačkog terorizma … 231
Miroljub Jevtić, Njegoš i islam … 245
 


IV GEOPOLITIKA I BEZBEDNOST
Radoslav Gaćinović, Modeli organizacije savremenih policijskih sistema … 263
Slobodan Zečević / Milan Igrutinović, Evolucija spoljnopolitičkih i bezbednosnih institucija Evropske unije, 1950-2009 … 279
Željko Bjelajac / Mina Zirojević, Bezbednosna kultura u eri globalizacije … 291
Zoran Dragišić, Bezbednosni identitet Balkana i EU … 311
Dragan B. Đukanović / Milovan Jovanović, Međuetničke tenzije na Zapadnom Balkanu i dalji tok evropskih integracija regiona … 325
 


V GEOPOLITIKA I TERORIZAM
Dušan Dostanić, Istorija pojma ekstremizam … 343
Marija R. Đorić, Teorijsko određenje ekstremizma … 359
Radoslav Gaćinović, Odgovornost države za izgradnju i funkcionisanje antiterorističkog sistema … 375
Predrag Pavlićević, Teorijski okvir za analizu koncepata kontraterorizma oslonjen na istraživanje političkih i pravnih aspekata EU … 389
Milorad M. Drobac, Terorizam i agresivna politika velikih sila … 407
 


VI GEOPOLITIKA I ŠPIJUNAŽA
Veselin B. Konatar, (Ne)Obaveštajne operacije kao akti agresije … 417
Komarčević / Pejanović / Živojinović, Tehnologija primene fid – operacija u procesu razbijanja Jugoslavije … 431
Milan Mijalkovski / Vesela Radović, Istine i zablude o Jugoslovenskoj narodnoj armiji u raspadu Jugoslavije … 445
Dejana M. Vukčević, Slabosti Evropske unije kao međunarodnog aktera u ratu u bivšoj Jugoslaviji … 469
Veselin Konatar, Naličje „Arapskog proleća” … 481
 


VII GEOPOLITIKA I PROPAGANDA
Slobodan Reljić, Javno mnjenje i mirnodopske metamorfoze ratne propagande … 497
Mirko Miletić, Rusija danas (RT): odgovor globalnom medijskom jednoumlju … 517
Zoran Jevtović, Srđan Milašinović, Društveni konflikti i medijska konstrukcija … 529
Zorica Tomić, Globalizacija i interkulturna komunikacija … 549