PDF

MANJINE I MEDIJI

priredio:
Nenad Đuretić
 
SADRŽAJ:


1. Uvod … 5


2. Manjinska politika Srbije u svetlu novih regionalnih tendencija … 9


3. Nacionalne zajednice u Srbiji i Vojvodini: Multikulturalne osnove Ustava Republike Srbije, nacionalni saveti i njihova politizacija … 21


4. Stanje i status medija na rusinskom jeziku – problem uticaja politike i nekvalifikovanost … 49


5. Multijezičnost u medijskoj politici … 61


6. Programski sadržaji : najtraženija roba 21. veka bez deklaracije o kvalitetu … 77


7. Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini: praksa i potrebe … 95


8. Osnovne dimenzije marketinga društvenih medija … 119


9. Analiza štampe nacionalnih manjina u Vojvodini u prvim godinama posle drugog svetskog rata … 137
 
 
CONTENT:


1. Prologue … 5


2. Serbian minority policies in the light of the new regional trends … 19


3. National Communities in Serbia and Vojvodina: Multicultural Foundations of the Constitution of Serbia, National Councils and their Politicizations and Depoliticizations … 46


4. Media in ruthenian language in Serbia – external political infl uence and professional issues … 60


5. Multilingualism in Media Policy … 76


6. Program content : the most wanted commodity of the 21st century without a declaration of quality … 94


7. Informing in languages of national minorities in Vojvodina: Practice and needs … 117


8. General Dimensions of Social Media Marketing … 134


9. Analysis of the press of national minorities in Vojvodina in the fi rst years aft er Th e Second World War … 150