PDF

IZAZOVI PROCESA PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

 
SADRŽAJ:


UVOD


Slobodan Zečević, Postupak pristupanja država Evropskoj uniji … 3


Dragan B. Đukanović, Evropska unija i Zapadni Balkan – očekivanja i iščekivanja … 25


Uroš D. Ćemalović, Proces usklađivanja domaćeg pravnog sistema sa pravom Evropske unije – stanje, problemi, moguća rešenja … 39


Goran Nikolić, Očekivane strukturne promene srpskog izvoza tokom procesa pristupanja EU … 53


Milan Igrutinović, Prilagođavanje srpske spoljne politike spoljnoj politici Evropske unije … 73


Miša Đurković, Evropske integracije Srbije između normativizma i geopolitike … 89


Miroslav Prokopijević, Menja li se računica članstva u Evropskoj uniji? … 109


Sanja Arežina, Srpsko-kineski odnosi uoči pristupanja Srbije Evropskoj uniji … 129


 
 
CONTENT:


INTRODUCTION


Slobodan Zečević, The Process of State Accession to the European Union … 3


Dragan B. Đukanović, European Union and the Western Balkans –Expectations and Anticipation … 25


Uroš D. Ćemalović, The Process of Harmonization of Serbian Legal System with the European Union’s Acquis – Current State, Problems and Possible Solutions … 39


Goran Nikolić, Expected Structural Changes of Serbian Exports During the EU Accession Process … 53


Milan Igrutinović, Alignment of Serbia’s Foreign Policy with the Foreign Policy of the European Union … 73


Miša Đurković, European Integration of Serbia between Normativism and Geopolitics … 89


Miroslav Prokopijević, Is the Equation of EU Membership Changing? … 109


Sanja Arežina, Serbian-Chinese Relations in the Eve of Serbian Accession to the European Union … 129