KULTURA POLISA – časopis za negovanje demokratske političke kulture
Izdavači: Udruženje za političke nauke Srbije, Ogranak u Novom Sadu;
Stylos doo izdavaštvo – Matice srpske 1, Novi Sad
Uredništvo: dr Srbobran Branković, dr Mirko Miletić, dr Zoran Đerić, dr Darko Gavrilović, dr Slaviša Orlović, dr Pavle Milenković, mr Slobodan Bjelica, mr Nebojša Kuzmanović, mr Valentina Sokolovska, Nebojša Petrović, Mile Imerovski.
Glavni i odgovorni urednik: dr Ljubiša Despotović
zamenik gl. i odgov. urednika: mr Nenad Đuretić
sekretar uredništva: Milena Medić
Savet časopisa: dr Ilija Vujačić, predsednik; dr Vukašin Pavlović; dr Milan Tripković; dr Vučina Vasović; dr Dragan Koković; dr Čedomir Čupić; Franja Petrinović.
 
SADRŽAJ:


I RELIGIJSKI FUNDAMENTALIZAM I POLITIČKI POREDAK – revolt i/ili dezintegracija


Zoran Jevtović, 7-26
Veliki povratak religija
Hugh B Urban, 27-56
Machiavelli meets the religious right: Michael Ledeen, the neoconservatives, and the political uses of fundamentalism
David Domke and Kevin Coe, 57-83
The god strategy: the rise of religious politics in America
Dragan Todorović i Dragoljub B Đorđević, 85-102
Romi: ne, hvala islamskom fundamentalizmu na balkanu
Dejan Milić, 103-117
Pravoslavni klir, zakoni i zaštita vrlina
Radivoj Radić, 119-127
„Velesova knjiga” – uzbudljiva priča o jednom falsifikatu
Miodrag V. Vuković, 129-138
Globalizacija obrazovanja i novi školski poredak


II MEDIJI I POLITIKA


Mirko Miletić, 141-160
Virtuelni izazovi demokratije
Boris Labudović, 161-186
Upravljanje komuniciranjem sa biračima: marketing ili odnosi sa javnošću?


III IZ STRANE PERIODIKE


Falk Pingel, 189-213
National socialism and the holocaust in west german school books
Vassilis Petsinis, 215-241
Vojvodina’s national minorities: current realities and future prospects


IV AKADEMSKA AFERA


Petar Milosavljević, 245-265
Srpsko pitanje i potrebne promene Matice srpske


V POLITIČKA BAŠTINA


Slobodan Bjelica, 269-276
Položaj Novog Sada u Habsburškoj monarhiji
Vladimir Barović, 277-397
Izvorni aspekti nacionalsocijalističke ideologije, ideologija SS-a
Aranđel Smiljanić, 299-317
Vjerska pripadnost humske vlastele
Nebojša Petrović, 319-326
Odnos vlasti prema crkvi u Vojvodini 1945-1950


VI AZBUČNIK GEOPOLITIKE


Ljubiša Despotović, 329-346
Politika i prostor – prilozi za jednu sociologiju geopolitike
Milorad M. Drobac, 347-356
Terorizam i agresivna politika velikih sila
Vojislav D. Dević, 357-372
Beograd – metropolis, staro i novo čvorište evropske, evroazijske i globalne civilizacije


VII SREDNJA EVROPA – SRPSKO-HRVATSKE KULTURNE VEZE


Zoran Đerić, 375-389
O nacionalnom identitetu srpskih i hrvatskih pisaca između dva svetska rata
Nikola Strajnić, 391-401
Magična slika sveta
Darko Gavrilović, 403-428
SvetozaR PribićeviĆ – zatvorenik i emigrant


VIII DUHOVNA BAŠTINA


Prep Grigorije Sinait, 431-446
Od njega o utihlosti i dva lika molitve u 15 glava


IX PRIKAZI


Biljana Ratković Njegovan, 449-455
Ljubiša Despotović / Radivoj Stepanov: Pravo i politika: od tradicije do tranzicije
Milena Medić, 457-462
Kembridž: Ilustrovana istorija religije
Vladimir Barović, 463-467
Memoari Hitlerovog diplomate Herman Nojbaher – specijalni zadatak balkan
Aleksandar M. Petrović, 469-473
dr Radomir Đorđević/Dragiša Kostić: Život i delo Miloša S Milojevića
Boris Stojkovski, 475-481
Svetislav Stefanović: Odabrani politički spisi, 1899-1943
Slobodan Bjelica, 483-485
Miodrag Milin, Andrej Milin: Srbi iz Rumunije i rumunsko – jugoslovenski odnosi, prilog i građa (1944 – 1949)