KULTURA POLISA – časopis za negovanje demokratske političke kulture
Izdavači: Kultura – Polis Novi Sad, www.kpolisa.com, urednik
Udruženje za političke nauke Srbije Ogranak u Novom Sadu
Uredništvo: dr Srbobran Branković, dr Mirko Miletić, dr Zoran Đerić, dr Aleksandar M. Petrović, dr Slaviša Orlović, dr Slobodan Bjelica, dr Ranka Gašić, dr Srđan Milašinović,dr Goran Milošević, mr Nebojša Petrović, mr Nenad Đuretić.
Glavni i odgovorni urednik: dr Ljubiša Despotović
zamenik gl. i odgov. urednika: dr Zoran Jevtović
pomoćnik gl. i odgov. urednika: dr Darko Gavrilović
sekretar uredništva: mr Boris Stojkovski
članovi uredništva iz inostranstva: dr Vasilis Petsinis (Grčka), dr Pol Mojzes (SAD), dr Pavel Bojko (Ruska Federacija), dr Marko Atila Hoare (Velika Britanija), dr Tatjana Tapavički – Duronjić (RS-BiH), dr Davor Pauković (Hrvatska)
Savet časopisa: dr Ilija Vujačić, predsednik; dr Vukašin Pavlović; dr Vučina Vasović; dr Dragan Koković; dr Čedomir Čupić; dr Nebojša Kuzmanović; dr Srđan Šljukić;
dr Milorad Drobac.
 
SADRŽAJ:


I POLITIKA I DRUŠTVO


Aleksandar Petrović, 1-16
Kosovo i Metohija između osporavanja i uređenosti
Srđan Milašinović / Ljubiša Despotović, 17-35
Medijska konstrukcija savremenih verskih konflikata
Zoran S Nikolić / Roozbeh R Baker, 37-56
Intelektualci i politika
Milan Lipovac / Luka Glušac, 57-75
Perspektive koncepta ljudske bezbednosti
Valentina Sokolovska, 77-99
Linearni naspram multidimenzionalnog koncepta asimilacije


II ISTORIJSKA BAŠTINA


Slobodan Prodić, 103-115
,,Osnivačka povelja manastira Hilandara” kao izvor za istraživanje vladarske ideologije Nemanjića
Boris N Kršev, 117-128
Uporedne karakteristike agrarnih reformi u Vojvodini u XX veku


III DRUŠTVO I MEDIJI


Divna Vuksanović, 131-142
Savremeni mediji i društvena istina
Tatjana Tapavički Duronjić, 143-158
Postmilenijumska generacija u umnoženoj stvarnosti
Violeta Cvetkovska Ocokoljić / Tatjana Cvetkovski, 159-173
Vavilonska pometnja i stvaranje supra-jezika kao novi vid izgradnje Vavilonske kule
Sanja Josifović Elezović, 175-190
Preduslovi usavršavanja i vrednovanja veštine slušanja u nastavi stranog jezika


IV DUHOVNA BAŠTINA


Sv Grigorije Niski, 193-252
O životu Mojsija zakonodavca, ili o savršenstvu vrline (II deo)


V PRIKAZI


Dragana Ćiraković, 255-258
Andrew Wheatcroft The Habsburgs Embodying Empire