KULTURA POLISA – časopis za negovanje demokratske političke kulture
Izdavači: Kultura – Polis Novi Sad, www.kpolisa.com, urednik
Udruženje za političke nauke Srbije Ogranak u Novom Sadu
Uredništvo: dr Srbobran Branković, dr Mirko Miletić, dr Zoran Đerić, dr Aleksandar M. Petrović, dr Slaviša Orlović, dr Slobodan Bjelica, dr Ranka Gašić, dr Srđan Milašinović, dr Goran Milošević, mr Nebojša Petrović, mr Nenad Đuretić.
Glavni i odgovorni urednik: dr Ljubiša Despotović
zamenik gl. i odgov. urednika: dr Zoran Jevtović
pomoćnik gl. i odgov. urednika: dr Darko Gavrilović
sekretar uredništva: mr Boris Stojkovski
članovi uredništva iz inostranstva: dr Vasilis Petsinis (Grčka), dr Pol Mojzes (SAD), dr Pavel Bojko (Ruska Federacija), dr Marko Atila Hoare (Velika Britanija), dr Tatjana Tapavički – Duronjić (RS-BiH), dr Davor Pauković (Hrvatska)
Savet časopisa: dr Ilija Vujačić, predsednik; dr Vukašin Pavlović; dr Vučina Vasović; dr Dragan Koković; dr Čedomir Čupić; dr Nebojša Kuzmanović; dr Srđan Šljukić; dr Milorad Drobac.
 
SADRŽAJ:


I SLUČAJ JUGOSLAVIJA, DVADESET GODINA POSLE (1991-2011)


Milan Mijalkovski / Vesela Radović, 1-26
Istine i zablude o Jugoslovenskoj narodnoj armiji u raspadu Jugoslavije
Miodrag Komarčević / Ljubo Pejanović / Mića Živojinović, 27-42
Tehnologija primene fid – operacija u procesu razbijanja Jugoslavije
Milojica Šutović, 43-86
Samoopredeljenje naroda i raspad Jugoslavije
Zoran Avramović, 87-106
Jugoslovenstvo (i komunizam) – izvori srpske samomržnje
Đorđe Stojanović, 107-128
Početak „Rata harizmi” u ex-Jugoslaviji: od institucionalne ka ličnoj harizmi Slobodana Miloševića
Milorad M Drobac / Dragana Milojević, 129-156
Destrukcija SFR Jugoslavije, nasledstvo hladnog rata i neke karakteristike savremene Srbije


II MEDIJI I DRUŠTVO


Zoran Jevtović / Zoran Aracki, 159-176
Medijski uticaji, političke elite i društvena moć u Srbiji na početku 21 veka
Dragan Ćalović, 177-194
Učešće jugoslovenske posleratne umetnosti u učvršćivanju imidža Josipa Broza Tita


III POLITIKA I DRUŠTVO


Duško Radosavljević, 197-214
Asterionova kuća: američko predsedništvo i spoljna politika do pada komunizma
Saša Marković, 215-232
Vojvodina u višestranačkom i ideološkom iskustvu jugoslovenske države
Slobodan Bjelica, 233-243
Odjek brionskog plenuma u Vojvodini


IV KULTURA I DRUŠTVO


Aleksandra Smirnov-Brkić, 247-262
Odnos filosofije istorije i istorije kod Miloša N Đurića
Nebojša Kuzmanović, 263-274
Prosvetiteljstvo i racionalizam kod Srba
Zoran Đerić, 275-286
Novi ratni filmovi u Srbiji, Hrvatskoj i Bih


V BEZBEDNOSNA KULTURA I DRUŠTVO


Želimir Kešetović/Srđan Milašinović/Vladimir Ninković, 289-304
Kultura i krizno komuniciranje
Goran Milošević / Nataša Golubović, 305-316
Poreska incidenca


VI SELO I OBRAZOVANJE


Srđan Šljukić, 319-334
Seljaštvo između ideologije i teorije
Natalija Jovanović, 335-340
Obrazovanje u tranziciji


VII DUHOVNA BAŠTINA


Sv Grigorije Niski, 343-362
O životu Mojsija zakonodavca, ili o savršenstvu vrline – I deo
Boris Stojkovski, 363-372
Les symboles de Sirmium dans de Synodis de Saint Athanase le grand


VIII POLEMIKE I PRIKAZI


Zoran Avramović, 375-382
Aleksandar Bošković, Liberalizam, pragmatizam i zdrav razum
Sandra Lukić, 383-387
Darko Gavrilović, Isusov lik u istoriji kulture