KULTURA POLISA – časopis za negovanje demokratske političke kulture
Izdavači: Udruženje za političke nauke Srbije, Ogranak u Novom Sadu
Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, Novi Sad, http://chdr-ns.com,
Uredništvo: dr Srbobran Branković, dr Mirko Miletić, dr Zoran Đerić, dr Aleksandar M. Petrović, dr Slaviša Orlović, dr Slobodan Bjelica, dr Predrag Marković, dr Srđan Milašinović, dr Goran Milošević, mr Nebojša Petrović, mr Nenad Đuretić.
Glavni i odgovorni urednik: dr Ljubiša Despotović
zamenik gl. i odgov. urednika: dr Zoran Jevtović
pomoćnik gl. i odgov. urednika: dr Darko Gavrilović
sekretar uredništva: mr Boris Stojkovski
članovi uredništva iz inostranstva: dr Vasilis Petsinis (Grčka), dr Pol Mojzes (SAD), dr Pavel Bojko (Ruska Federacija), dr Marko Atila Hoare (Velika Britanija), dr Srđa Pavlović (Kanada), dr Tatjana Tapavički – Duronjić (RS-BiH), dr Vjekoslav Perica (Hrvatska)
Savet časopisa: dr Ilija Vujačić, predsednik; dr Vukašin Pavlović; dr Milan Tripković; dr Vučina Vasović; dr Dragan Koković; dr Čedomir Čupić; dr Nebojša Kuzmanović.
 
SADRŽAJ:


I RELIGIJA, POLITIKA, DRUŠTVO


Mile Imerovski, 7-54
Istorijska podloga nastanka savremenih protestantskih verskih zajednica – denominacija, (u nauci i narodu) uobičajeno, sekti
Darko Gavrilović, 55-65
Nacizam i hrišćanstvo
Boris Stojkovski, 67-73
Bolandističko žitije Svetog Andronika
Aleksandar M Petrović, 75-95
Perspektive razvoja hrišćanske ideje u duhovnom iskustvu savremene evropske filosofske kulture


II POLITIKA I IDEOLOGIJA


Vukašin Pavlović, 99-114
Sloboda i konstitucija
Duško Radosavljević, 115-143
Eduard Bernštajn i fabijanci
Aleksandar Bošković, 145-163
Liberalizam, pragmatizam i zdrav razum
Srđa Pavlović, 165-191
Disciplinovanje sjećanja
Zoran Mačak / Milorad M Drobac, 193-220
Etičke aporije neoliberalizma
Hrvoje Špehar, 221-235
Antipsihologijska teorija gomile E. Kanetija i religijsko-politički fenomeni


III RUSKA RELIGIJSKA FILOZOFIJA


Екатерина Александровна Болотова, 239-250
Проблема духовного содержания истины в христианском мировоззрении: диалектическая традиция русской философии
Аверинцев С. Ц., 251-261
Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России
Тащиан Андрей Артемович, 263-278
Триада, тетрактида и пентада в методологии Лосева суб специе диалектики Гегеля (опыт логического, теологического и историко-культурного анализа)
Остапенко, Андреј Александрович, 279-290
Антропологическая лестница образовательных целей или какие результаты воспитания мы теряем?


IV DRUŠTVO, MEDIJI, INTERNET


Violeta Cvetkovska Ocokoljić / Tatjana Cvetkovski, 293-307
Ikoničnost medija: ikonoborstvo savremenog društva
Tatjana Tapavički-Duronjić, 309-333
Hibridizacija u blog-komuniciranju
Marija Aleksić, 335-368
Strategije odnosa s javnošću u zadužbinama kulture Srbije
Miroslav Colić, 369-386
Vek sebičnosti: zaštita javnih interesa u eri globalizacije tržišta i korporatizacije medija


V KULTURA BEZBEDNOSTI


Srđan Milašinović / Biljana Simeunović-Patić, 389-411
Zločini mržnje
Dalibor Kekić / Dane Subošić, 413-430
Biobezbednost
Zoran Keković / Želimir Kešetović, 431-448
Značenje i ograničenja izučavanja bezbednosti u savremenom kontekstu
Vladimir Barović, 449-460
Komparativno-genetički prikaz interakcije obaveštajnih službi i medija


VI KULTURA I DRUŠTVO


Nebojša Kuzmanović, 463-479
Srpsko-slovačko prijateljstvo – teorijski intervju sa ambasadorom Slovačke u Srbiji dr IFurđikom
Nebojša Kuzmanović, 481-490
Istorijsko – filozofske osnove romantizma
Zoran Đerić, 491-506
Jugoslovenski nomadi u svetu filma


VII NOVI IDENTITETI NA BALKANU


Karolina Bielenin-Lenczowska, 509-534
Transnational ties among migrants and their families
Tea Sindbaek, 535-547
Football commentators as historians: uses of history and serbian club football, 1990 – 2005


VIII DUHOVNA BAŠTINA


Sv Grigorije Niski, 551-567
Protiv zelenaša


IX POLITIČKA BAŠTINA


Slobodan Bjelica, 571-577
Salcburška izjava vojvođanskog pokreta iz 1958 godine
Maja Drča, 579-610
Odjek smrti Nikole Pašića u srpskoj štampi
Nebojša Petrović, 611-621
Nastanak političkog mita o generalu Milanu Nediću
Blažo Popović, 623-636
Geopolitika između političke doktrine i nauke
Srđan Šljukić, 637-650
Preteče srpske sociologije o seljaštvu kao klasi / društvenom sloju (Vuk Karadžić i Svetozar Marković)


X MIHAJLU MARKOVIĆU U SPOMEN


Mario Kalik, 653-678
Hodati uspravno


XI PRIKAZI, OGLEDI, RECENZIJE


Aleksandar M Petrović, 681-695
Branko Balj: Ekonomija i praktična filosofija
Radivoje Jovović, 697-700
Fernando Đentilini: Nedokučivi Balkan
Miroslav Jaćimović, 701-703
Slobodan Bjelica: Politički razvoj Novog Sada između dva svetska rata
Nebojša Kuzmanović, 705-708
Nikola Strajnić: Ogledi–o književnosti i slikarstvu
Radomir Životić, 709-716
Ljubiša Despotović / Zoran Jevtović: Geopolitika i mediji