KULTURA POLISA – časopis za negovanje demokratske političke kulture
Izdavači: Udruženje za političke nauke Srbije, Ogranak u Novom Sadu;
Stylos doo izdavaštvo – Jevrejska 28, Novi Sad
 
Uredništvo: dr Srbobran Branković, dr Mirko Miletić, mr Pavle Milenković, mr Žolt Lazar, mr Nebojša Kuzmanović, mr Slaviša Orlović, Valentina Sokolovska, Nebojša Petrović.
Glavni i odgovorni urednik: dr Ljubiša Despotović
zamenik gl. i odgov. urednika: mr Nenad Đuretić
sekretar uredništva: Milena Medić
Savet časopisa: dr Radivoj Stepanov, predsednik; dr Vukašin Pavlović; dr Milan Tripković; dr Vučina Vasović; dr Ilija Vujačić; dr Čedomir Čupić; Franja Petrinović.
 
SADRŽAJ:


Uvodna reč uredništva, 5-7
Uvodna reč uredništva


I EVROPSKI IDENTITET SRBIJE


Milan Tripković, 11-24
Održanje bez države: slučaj Srbije
Sustenance without a state: case of Serbia

Ljubiša Despotović / Radivoj Stepanov, 25-38
Identitet Evropske unije
Identity of European Union

Predrag J. Marković, 39-58
Koncept modernizacije i/ili evropeizacije u novijoj srpskoj istoriji: odbaciti ili preispitati?
Concept modernation and/or europerisation in new serbian history: regect or reinspect?

Zoran Avramović, 59-69
Raznoliko evropsko nasleđe srpske kulture
Diversity of the european heritage and serbian culturer

Valentina Sokolovska, 71-79
Kulturni činioci etničkog identiteta
Cultural factors of ethic identity

Pavle Botić, 81-89
Raspinjanje označitelja
Nenad Đuretić, 91-109
Civilni identitet Srbije – daleki topos ili sudbinsko okretište društva u tranziciji
Kulturelischen identitet in Serbien -ferne zukunft oder das schicksal gesellschaftes in transitzion

Miroljub Radojković, 111-129
Mediji i kulturne različitosti u Srbiji
Medien und verschiedenen kulturen in Serbien

Mirko Miletić, 131-154
Srbija bez „četvrte vlasti”
Serbia without „fourth authority”


II SREDNJA EVROPA: SRPSKO – SLOVAČKE KULTURNE VEZE


Zoran Đerić, 157-181
Filozofski i politički aspekti slovenskih emigracija u HH veku
Filozoficzne i polityczne aspekty słowiańskich emigracji w XX wieku

Nebojša Kuzmanović, 183-209
Susretanje kultura
Meeting of cultures

Samuel Boldocki, 211-218
Istorijska svest i savest
Historické vedomie a svedomie


III DVA VEKA SRPSKE REVOLUCIJE


Vladan Gavrilović, 221-232
Stvaranje moderne srpske države
Procreation of moden serbian state

Đorđe Đurić, 233-248
Rana novovekovna srpska istoriografija i formiranje građanske svesti kod „prečanskih” Srba uoči prvog ustanka
Die frühe, neuzeitliche, serbische Historiographie und die Entwicklung des bürgerlichen Bewußtseins bei den Serben in der Habsburgermonarchie unmittelbar vor dem Ersten Aufstand


IV DVESTOGODIŠNJICA KANTOVE SMRTI


Aleksandar M. Petrović, 251-291
Kant i kultura filosofiranja o prirodi
Kant and culture empiric about nature


V AKADEMSKA AFERA


Aleksandar Jokić, 295-312
Gde je greška postmodernističkog mešanja u filozofiju nauke


VI KULTURNA BAŠTINA


Đura Hardi, 315-325
Istočnoslovenski grad IX – XIII veka
East-slovenian city from IX to XIII century

Milena Medić, 327-360
Srednjovekovni gradovi u Sremu
Mitteljahrhundert städen in Srem


VII POLITIČKA BAŠTINA


Nebojša Petrović, 363-374
Vojvođanski radikali i autonomija Vojvodine 1918 – 1929
Vojvodankski radicals and autonomy of Vojvodina 1918-1929


VIII ISTRAŽIVANJA


Dragan Todorović, 377-408
Rituali u vezi sa smrću kod Roma u niškom regionu (na primeru Niša, Dimitrovgrada i Pirota)
Rituals connected to death of the Roma in tte region of NIŠ (on the examples of Niš, Dimitrovgrad and Pirot)


IX OGLEDI, PRIKAZI, RECENZIJE


Slobodan Bjelica, 411-413
Vladan Jovanović: Jugoslovenska država i južna Srbija
Slobodan Bjelica, 415-417
Ljubiša Despotović: Srpska politička moderna
Slobodan Bjelica, 419-421
Znamenite ličnosti Srema od 1. do 21. veka
Aleksandar Petrović, 423-430
Razmatranje smisla verovanja i bivstvovanja
Mirko Miletić, 431-434
Zbornici: Mediji, politika i javna reč