The Culture of Polis, Year XVIII (2021), Issue 45, pp. 263-276
ISSN 1820-4589

PREDRAG TERZIĆ
Institute for Political Studies, Belgrade, Serbia
predragterzic@yahoo.com

UDC: 351:351.77
DOI: https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2r.4.02

Original scientific work
Received: 2021-04-12
Approved: 2021-05-04
Online: 2021-07-03

PDF
ULOGA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KRALJEVA U BORBI PROTIV EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19
THE ROLE OF THE EMERGENCY HEADQUARTERS OF THE CITY OF КRALJEVO IN THE FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC

SUMMARY
The article deals with a detailed analysis of measures taken in the territory of the city of Kraljevo during the state of emergency in the Republic of Serbia (March 15- May 6, 2020) caused by the epidemic of COVID-19 virus, as well as the achieved results. The greatest success was achieved in the field of prevention, where the City Emergency Headquarters played the crucial role by focusing on the Plan for Prevention and Treatment in Case of Epidemics-Pandemics, adopted at the City Council session held on March 26, 2020. This is the first document concerning prevention and treatment from infection with the COVID-19 virus, which was adopted by a local self-government unit in Serbia. In addition to the basic ones, the activities of the City Headquarters are also researched in two special dimensions: 1) vertical, which concerns the coordination of activities with the competent republic institutions; 2) horizontal, which refers to professional and material assistance to other local self-government units through the Standing Conference of Towns and Municipalities. The author concludes that several interrelated factors were of crucial importance in the prevention and reduction of the possibility of contracting the COVID-19 virus in the territory of the city of Kraljevo: 1) the document Plan for Prevention and Treatment in Case of Epidemics-Pandemics; as a type of legal basis for the functioning of the City Headquarters for Emergency Situations 2) the work method of the City Headquarters for Emergency Situations, which timely and strategically directed the activities of all entities involved in the prevention of the spread of the virus; 3) coordination of activities of the City Headquarters for Emergency Situations with republic institutions and harmonization of actions with measures of the Government of the Republic of Serbia; 4) consistent and continuous work of the The Emergency Situations City Headquarters on the maximum engagement of the capacities of all city services and republic bodies on the territory of the city of Kraljevo in the function of preventing the spread of COVID-19 virus infection.
KEYWORDS
City of Kraljevo, Emergency Situations Headquarters, state of emergency, epidemic, pandemic, COVID-19 virus, Coronavirus

REFERENCES

 1. Бановић, Божидар, Ненад Стекић, 2020. „Адаптибилност сектора безбедности на атипична испољавања безбедносних појава: епидемија корона вируса у Републици Србији.” Култура полиса XVII (посебно издање 2): 85-96.
 2. Бек, Улрих. 2011. Светско ризично друштво: у потрази за изгубљеном сигурношћу. Нови Сад: Академска књига.
 3. Бјелајац, Жељко, Александар Филиповић, 2020. „Пандемија COVID 19–безбедносни изазови, ризици и претње.” Култура полиса XVII (посебно издање 2): 9-23.
 4. Влада Републике Србије. 2020. „Проглашено ванредно стање на територији читаве Србије.” 15. март 2020. https://www.srbija.gov.rs/vest/451323/proglaseno-vanredno-stanje-na-teritoriji-citave-srbije.php
 5. Гаћиновић, Радослав. 2013. Угрожавање капацитета безбедности државе, Београд: Филип Вишњић.
 6. Голић, Дарко, Сара Зарубица, 2020. „Ванредно стање и ванредна ситуација у околностима вируса COVID-19.” Култура полиса XVII (посебно издање 2): 37-53.
 7. Град Краљево, Градско веће, План заштите и спасавања у случају епидемија–пандемија бр. 011-74/2020-I, 26. март 2020.
 8. Град Краљево, Штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, Закључак Градског штаба за ванредне ситуације бр. 2-29/20-XI, 24. март 2020.
 9. Град Краљево, Штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, Извештај о предузетим мерама и активностима у току ванредног стања, у периоду 16.03.-02.05.2020. године бр. 2-126/20-X, 18. мај 2020.
 10. Град Краљево, Штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, Наредба бр. 2-6/20-XI, 16. март 2020.
 11. Град Краљево, Скупштина града Краљева, План рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2020. годину бр. 06-129/2020-I, 22. мај 2020.
 12. Град Краљево, Скупштина града Краљева, Одлука о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева бр. 011-162/2016-III, 2. септембар 2016.
 13. Ђурић, Живојин, Миша Стојадиновић, 2020. „Пандемије и институционални изазови у савременом друштву.” Српска политичка мисао 68 (2): 119-140.
 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 87/2018.
 15. Јовић, Дејан. 2020. „Пандемијска криза и њени изазови за студије безбедности.” Социолошки преглед LIV (3): 471-497.
 16. BBC на српском. 2020. „Корона вирус: У Србији 35 заражених, Европа епицентар заразе, ванредно стање у САД и Шпанији.” 13. март 2020, https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-51868444
 17. BBC на српском. 2020. „Корона вирус: У Србији уведено ванредно стање.” 15. март 2020, https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-51900743
 18. Град Краљево. Штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, Пословник о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева, 30. јануар 2020.
 19. Станковић, Невена. 2020. „Критички прилог дискусији о стратегији Републике Србије у управљању првом фазом епидемије COVID 19.” Култура полиса XVII (2): 179-194.
 20. Тадић, Виолета. 2020. „Локална самоуправа у време ванредног стања проглашеног услед епидемије COVID 19.” Култура полиса XVII (2): 121-136.