S. Pavlović , Zoran, Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, Serbia