Lazić, Vuk, Институт за међународну политику и привреду Београд, Serbia