Despotović , Vera, Факултет за медије и комуникацију Београд, Serbia