D. Gajić, Tamara, Факултет за европске правно-политичке студије Нови Сад, Serbia