Božanić , Snežana, Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Одсек за историју, Serbia