Minić, Savo, Стручни сарадник секретаријата у Влади Републике Српске Шамац, БиХ, Bosnia and Herzegovina