Andrić, Sanela, Криминалистичко-полицијски универзитет Београд, Serbia