Andrić, Sanela, Криминалистичко-полицијска академија Београд, Serbia