Terzić, Predrag, Институт за политичке студије Београд, Serbia