Terzić , Predrag, Институт за политичке студије Београд, Serbia