R. Mirković, Predrag, Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, Serbia