R. Mirković , Predrag, Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, Serbia