Bingulac, Nenad, Универзитет Привредна академија Нови Сад, Serbia