Tanjević , Nataša, Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд, Serbia