Diklić, Momčilo, Институт за европске студије Београд, Serbia