Brzaković, Miodrag, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Serbia