D. Kovačević, Milica, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд, Serbia