Č. Jegeš, Mila, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Нови Сад, Serbia