R Đorić, Marija, Univerzitet Singidunum Fakultet za evropske pravno političke studije Novi Sad, Serbia