Despotović, Ljubiša, Институт за политичке студије Београд, Serbia