Despotović, Ljubiša, Институт за политичке студије, Београд, Serbia