Bokan, Jovana, Univerzitet u Banjoj Luci- Fakultet poliitčkih nauka, Bosnia and Herzegovina