(Ranđel) Zvezdanović Lobanova, Jelena, Институт друштвених наука – Центар за економска истраживања Београд, Serbia