Milošević, Isidora, Висока пословна школа струковних студија Нови Сад, Serbia