G. Stojanović , Filip, Центар за истраживање јавних политика Београд, Serbia