Aleksić, Dragan, Институт за новију историју Србије Београд, Serbia