Božović, Dragan, Скупштина Црне Горе Подгорица, Montenegro