Blaževska, Daniela, Правни факултет ,,Јустинијан Први” Институт за новинарство, медије и комуникације Скопје, Serbia