Milosavljević, Branislav, Министарство одбране РС Институт за стратегијска истраживања, Serbia