Milosavljević, Branislav, Институт за стратегијска истраживања Београд, Serbia