Bulatović , Boris, Научно удружење за развој српских студија Нови Сад, Serbia