Lečić, Boriša, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић Нови Сад, Serbia